Chức năng - Nhiệm Vụ

Chức năng - Nhiệm Vụ

Thứ sáu - 23/12/2016 14:54
Chức năng - Nhiệm vụ của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được trích từ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương mại số 246/ QĐ-ĐHTM ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại

1. Chức năng
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. Nhiệm vụ
a. Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản, quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường;
b. Làm đầu mối tổ chức biên soạn mới, định kỳ bổ sung ngân hàng đề thi kết thúc học phần của các bậc, hệ đào tạo theo quy định về hoạt động Khảo thí của Trường;
c. Quản lý ngân hàng đề thi kết thúc học phần dạng văn bản và tệp dữ diệu máy tính; tổ chức làm đề thi cho các đợt thi kết thúc học phần của các bậc, hệ đào tạo theo quy định về hoạt động khảo thí của Trường và thực hiện chế độ bảo mật đề thi theo quy định của pháp luật;
d. Tổ chức giao nhận bài thi; làm phách; lập bảng điểm và quản lý bảng điểm, bài thi kết thúc học phần của các bậc, hệ đào tạo của Trường;
e. Làm đầu mối tổ chức biên soạn ngân hàng câu hỏi; quản lý ngân hàng câu hỏi và bảng điểm của các học phần thi trên máy; thực hiện chấm thi trên máy đối với các học phần thi trắc nghiệm khách quan;
f. Làm đầu mối tổ chức chấm phúc khảo bài thi kết thúc học phần của các bậc, hệ đào tạo trong Trường;
g. Thực hiện việc cập nhật, tổng hợp số liệu về số bài thi, ca thi kết thúc học phần để xác nhận số liệu thanh toán giờ chấm thi, coi thi cho các bộ môn; tổng hợp số sinh viên vi phạm quy chế thi chuyển phòng Công tác Sinh viên để xét kết quả rèn luyện theo quy định của Trường;
h. Làm đầu mối tổ chức chấm thi tuyển sinh, tốt nghiệp của hệ đào tạo không chính quy theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng thi tốt nghiệp; quản lý và lưu trữ bài thi tuyển sinh, tốt nghiệp theo quy định hiện hành;
i. Làm đầu mối xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Kiểm định chất lượng các chuyên ngành đào tạo và kiểm định chất lượng của Trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;
k. Làm đầu mối tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và các hoạt động phục vụ đào tạo của Trường; cập nhật, tổng hợp dữ liệu về công tác Đảm bảo chất lượng của Trường;
l. Xây dựng kế hoạch trình Hiệu trưởng phê duyệt, mua và cấp phát văn phòng phẩm, tài liệu phục vụ các đợt thi tuyển sinh, tốt nghiệp của các bậc, hệ đào tạo trong Trường;
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây