Quản lý của trường về khảo thí

 Văn bản theo chủ đề: Quản lý của trường về khảo thí

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 1669/QĐ-ĐHTM 04/11/2021 Phụ lục Quy định về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1669/QĐ-ĐHTM ngày 04/11/2021
2 1669/QĐ-ĐHTM 04/11/2021 Quy định về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1669/QĐ-ĐHTM ngày 04/11/2021
3 1669/QĐ-ĐHTM 04/11/2021 Quyết định số 1669/QĐ-ĐHTM ngày 04/11/2021 về việc ban hành Quy định về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại
4 1707/QĐ-ĐHTM 10/11/2021 Quyết định số 1707/QĐ-ĐHTM vv sửa đổi một số nội dung trong Quy định đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường ĐHTM
5 MD05 04/11/2021 Mẫu Đơn đề nghị sửa điểm dành cho Bộ môn
6 MF01 22/10/2021 Mẫu File bài làm thi trực tuyến cho người học
7 MD04 04/11/2021 Mẫu Đơn xin cấp lại bảng điêm tốt nghiệp
8 MD03 04/11/2021 Mẫu Đơn xin xem xét lại kết quả bài thi kết thúc học phần
9 MD02 04/11/2021 Mẫu Đơn xin xác nhận kết quả học tập
10 MD01 04/11/2021 Mẫu Giấy cam đoan dành cho SV/HV thiếu thủ tục dự thi
11 1157/TB-ĐHTM 22/10/2021 Thông báo số 1157/TB-ĐHTM về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến
12 1143/QĐ-ĐHTM 28/07/2021 Quyết định số 1143/QĐ-ĐHTM ban hành Quy định về tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Thương mại
13 905/TB-ĐHTM 16/08/2021 Thông báo v/v điều chỉnh một số nội dung trong công tác khảo thí học phần theo hình thức trực tuyến học kỳ III năm học 2020-2021
14 283/TB-ĐHTM 28/04/2020 TB 283 vv triển khai tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2019-2020
15 595/TB-ĐHTM 31/05/2021 TB 595 về việc tổ chức thi trực tuyến cho đối tượng cao học viên
16 574/TB-ĐHTM 26/05/2021 TB 574 về điều chỉnh một số nội dung trong tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến
17 437/TB-ĐHTM 23/04/2021 TB 437 vv tổ chức thực hiện một số nội dung trong công tác khảo thí
18 495/TB-ĐHTM 10/05/2021 TB 495 về điều chỉnh một số nội dung trong TB 491/TB-ĐHTM ngày 7/5/2021
19 492/TB-ĐHTM 07/05/2021 TB 492 về tổ chức thi trực tuyến HKII năm học 2020-2021
20 491/TB-ĐHTM 07/05/2021 TB 491 vv Triển khai thực hiện một số thay đổi trong hoạt động khảo thí các học phần thi trực tuyến học kỳ II năm học 2020 - 2021
21 224/TB-ĐHTM 27/03/2020 Thông báo 224 về tổ chức thi trực tuyến HKII năm học 2019-2020
22 1529/QĐ-ĐHTM 24/12/2020 Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của trường Đại học Thương mại
23 923/QĐ-ĐHTM 16/08/2019 Quy định về hoạt động Khảo thí trường Đại học Thương Mại
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây