Văn bản

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Trường Đại học Thương mại

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1669/QĐ-ĐHTM 04/11/2021 Phụ lục Quy định về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1669/QĐ-ĐHTM ngày 04/11/2021
2 1669/QĐ-ĐHTM 04/11/2021 Quy định về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1669/QĐ-ĐHTM ngày 04/11/2021
3 1669/QĐ-ĐHTM 04/11/2021 Quyết định số 1669/QĐ-ĐHTM ngày 04/11/2021 về việc ban hành Quy định về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại
4 1707/QĐ-ĐHTM 10/11/2021 Quyết định số 1707/QĐ-ĐHTM vv sửa đổi một số nội dung trong Quy định đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường ĐHTM
5 MD05 04/11/2021 Mẫu Đơn đề nghị sửa điểm dành cho Bộ môn
6 MF01 22/10/2021 Mẫu File bài làm thi trực tuyến cho người học
7 MD04 04/11/2021 Mẫu Đơn xin cấp lại bảng điêm tốt nghiệp
8 MD03 04/11/2021 Mẫu Đơn xin xem xét lại kết quả bài thi kết thúc học phần
9 MD02 04/11/2021 Mẫu Đơn xin xác nhận kết quả học tập
10 MD01 04/11/2021 Mẫu Giấy cam đoan dành cho SV/HV thiếu thủ tục dự thi
11 1157/TB-ĐHTM 22/10/2021 Thông báo số 1157/TB-ĐHTM về việc tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến
12 1316/QĐ-ĐHTM 10/09/2021 Quyết định số 1316/QĐ-ĐHTM ban hành Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Trường Đại học Thương Mại
13 1358/QĐ-ĐHTM 20/09/2021 Quyết định số 1358/QĐ-ĐHTM ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng về ban hành Quy định về công tác văn thư trong Trường Đại học Thương mại
14 1143/QĐ-ĐHTM 28/07/2021 Quyết định số 1143/QĐ-ĐHTM ban hành Quy định về tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Thương mại
15 516/2020/QĐ-ĐHTM 01/06/2020 Quyết định số 516/QĐ-ĐHTM ngày 01/6/2020 ban hành Quy định về thủ tục hành chính đối với sinh viên chính quy ĐHTM (thay thế cho quyết định số 558/QĐ-ĐHTM), có hiệu lực kể từ năm học 2020-2021
16 486/2018/QĐ-ĐHTM 08/05/2018 Quyết định số 486/QĐ-ĐHTM ngày 08/5/2018 của Hiệu trưởng ban hành về Quản lý hoạt động Khoa học & Công nghệ của trường Đại học Thương mại
17 905/TB-ĐHTM 16/08/2021 Thông báo v/v điều chỉnh một số nội dung trong công tác khảo thí học phần theo hình thức trực tuyến học kỳ III năm học 2020-2021
18 283/TB-ĐHTM 28/04/2020 TB 283 vv triển khai tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2019-2020
19 595/TB-ĐHTM 31/05/2021 TB 595 về việc tổ chức thi trực tuyến cho đối tượng cao học viên
20 574/TB-ĐHTM 26/05/2021 TB 574 về điều chỉnh một số nội dung trong tổ chức thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến
21 437/TB-ĐHTM 23/04/2021 TB 437 vv tổ chức thực hiện một số nội dung trong công tác khảo thí
22 495/TB-ĐHTM 10/05/2021 TB 495 về điều chỉnh một số nội dung trong TB 491/TB-ĐHTM ngày 7/5/2021
23 492/TB-ĐHTM 07/05/2021 TB 492 về tổ chức thi trực tuyến HKII năm học 2020-2021
24 491/TB-ĐHTM 07/05/2021 TB 491 vv Triển khai thực hiện một số thay đổi trong hoạt động khảo thí các học phần thi trực tuyến học kỳ II năm học 2020 - 2021
25 224/TB-ĐHTM 27/03/2020 Thông báo 224 về tổ chức thi trực tuyến HKII năm học 2019-2020
26 1529/QĐ-ĐHTM 24/12/2020 Quy định về đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của trường Đại học Thương mại
27 344/ĐHTM_KH 12/05/2020 Kế hoạch đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng trường ĐHTM
28 923/QĐ-ĐHTM 16/08/2019 Quy định về hoạt động Khảo thí trường Đại học Thương Mại
29 725/2019/QĐ-ĐHTM 17/06/2019 Quyết định số 725/QĐ-ĐHTM của Hiệu trưởng ban hành về hoạt động Đảm bảo chất lượng trường Đại học Thương Mại
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây