Cơ cấu tổ chức
Lãnh đạo phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 PGS,TS. Nguyễn Đức Nhuận

Email: nhuan.nd@tmu.edu.vn
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS,TS. Nguyễn Đức Nhuận
2 Đào Thị Thu Hải

Email: daothuhai@gmail.com
Phó trưởng phòng
Chuyên viên chính
Đào Thị Thu Hải
3 ThS. Vũ Thị Hồng Hạnh

Email: vuhanh@tmu.edu.vn
Phó Trưởng phòng
Chuyên viên
ThS. Vũ Thị Hồng Hạnh
Chuyên viên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 ThS. Lê Thị Hà Ngọc
Chuyên viên ThS. Lê Thị Hà Ngọc
2 Đoàn Ngọc Phước
Chuyên viên
Đại học
Đoàn Ngọc Phước
3 ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
Chuyên viên ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
4 Nguyễn Hữu Thanh
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Hữu Thanh
5 ThS. Phạm Thị Thanh Bình

Email: binh.ptt@tmu.edu.vn
Chuyên viên ThS. Phạm Thị Thanh Bình
6 Đào Việt Anh
Chuyên viên
Đại học
Đào Việt Anh
7 ThS. Đặng Thị Hải Hằng
Chuyên viên ThS. Đặng Thị Hải Hằng
8 Lại Thị Tuyết Mai
Chuyên viên
Đại học
Lại Thị Tuyết Mai
9 ThS. Trần Thị Quỳnh Hoa
Chuyên viên ThS. Trần Thị Quỳnh Hoa
10 Trần Thị Thủy
Chuyên viên
Đại học
Trần Thị Thủy
11 ThS. Nguyễn Ngọc Bảo
Chuyên viên ThS. Nguyễn Ngọc Bảo
12 ThS. Lê Thị Diễn Hải
Chuyên viên ThS. Lê Thị Diễn Hải
13 ThS. Nguyễn Thùy Dương
Chuyên viên ThS. Nguyễn Thùy Dương
14 Mai Lan Phương

Email: mailanphuong@tmu.edu.vn
Chuyên viên
Đại học
Mai Lan Phương
15 Nguyễn Hoài Thu
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Hoài Thu
16 Phạm Thanh Phong

Email: vanphong0417@gmail.com
Chuyên viên
Đại học
Phạm Thanh Phong
17 Hoàng Anh
Chuyên viên
Đại học
Hoàng Anh
18 ThS. Nguyễn Trung Hải
Chuyên viên ThS. Nguyễn Trung Hải
Nguyên lãnh đạo phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 PGS,TS. Trần Hùng
Giảng viên cao cấp
Nguyên Trưởng phòng KT&ĐBCLGD từ tháng 08/2007 - 6/2011
PGS,TS. Trần Hùng
2 PGS,TS. Hoàng Văn Thành
Giảng viên cao cấp
Nguyên Trưởng phòng KT&ĐBCLGD từ T5/2011 - T10/2018
PGS,TS. Hoàng Văn Thành
3 ThS. Bùi Đức Dũng
Giảng viên chính
Nguyên Phó Trưởng phòng KT&ĐBCLGD từ T8/2007 đến T2/2020
Giảng viên chính
ThS. Bùi Đức Dũng
4 ThS. Hoàng Thị Phi Yến
Giảng viên chính
Nguyên Phó Trưởng phòng KT&ĐBCLGD từ T6/2011 đến T3/2017
ThS. Hoàng Thị Phi Yến
Nguyên cán bộ phòng đã nghỉ hưu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Thị Phúc
Chuyên viên
Nghỉ hưu từ T3/2009
Nguyễn Thị Phúc
2 Phùng Xuân Ca
Chuyên viên
Nghỉ hưu từ T2/2011
Phùng Xuân Ca
3 Nguyễn Thị Dùng
Chuyên viên
Nghỉ hưu từ T7/2013
Nguyễn Thị Dùng
4 Dương Xuân Hải
Chuyên viên
Nghỉ hưu từ T11/2014
Dương Xuân Hải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây