Cơ cấu tổ chức
Lãnh đạo phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 PGS,TS. Nguyễn Đức Nhuận

Email: nhuan.nd@tmu.edu.vn
Trưởng phòng
Giảng viên cao cấp
PGS,TS. Nguyễn Đức Nhuận
2 Đào Thị Thu Hải

Email: daothuhai@gmail.com
Phó trưởng phòng
Chuyên viên chính
Đào Thị Thu Hải
3 ThS. Bùi Đức Dũng

Email: buiducdungtm@gmail.com
Phó trưởng phòng
Giảng viên chính
ThS. Bùi Đức Dũng
Chuyên viên
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Hữu Thanh
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Hữu Thanh
2 ThS. Vũ Thị Hồng Hạnh

Email: vuhanh@tmu.edu.vn
Chuyên viên ThS. Vũ Thị Hồng Hạnh
3 ThS. Đặng Thị Hải Hằng
Chuyên viên ThS. Đặng Thị Hải Hằng
4 ThS. Trần Thị Quỳnh Hoa
Chuyên viên ThS. Trần Thị Quỳnh Hoa
5 ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
Chuyên viên ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
6 ThS. Phạm Thị Thanh Bình

Email: binh.ptt@tmu.edu.vn
Chuyên viên ThS. Phạm Thị Thanh Bình
7 ThS. Nguyễn Ngọc Bảo
Chuyên viên ThS. Nguyễn Ngọc Bảo
8 ThS. Lê Thị Diễn Hải
Chuyên viên ThS. Lê Thị Diễn Hải
9 ThS. Nguyễn Thùy Dương
Chuyên viên ThS. Nguyễn Thùy Dương
10 Lại Thị Tuyết Mai
Chuyên viên
Đại học
Lại Thị Tuyết Mai
11 Đoàn Ngọc Phước
Chuyên viên
Đại học
Đoàn Ngọc Phước
12 Trần Thị Thủy
Chuyên viên
Đại học
Trần Thị Thủy
13 Đào Việt Anh
Chuyên viên
Đại học
Đào Việt Anh
14 Mai Lan Phương

Email: mailanphuong@tmu.edu.vn
Chuyên viên
Đại học
Mai Lan Phương
15 Nguyễn Hoài Thu
Chuyên viên
Đại học
Nguyễn Hoài Thu
16 ThS. Lê Thị Hà Ngọc
Chuyên viên ThS. Lê Thị Hà Ngọc
17 Phạm Thanh Phong

Email: vanphong0417@gmail.com
Chuyên viên
Đại học
Phạm Thanh Phong
18 Hoàng Anh
Chuyên viên
Đại học
Hoàng Anh
19 ThS. Nguyễn Trung Hải
Chuyên viên ThS. Nguyễn Trung Hải
Nguyên lãnh đạo phòng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 PGS,TS. Trần Hùng
Giảng viên cao cấp
Nguyên Trưởng phòng KT&ĐBCLGD từ tháng 08/2007 - 6/2011
PGS,TS. Trần Hùng
2 PGS,TS. Hoàng Văn Thành
Giảng viên cao cấp
Nguyên Trưởng phòng KT&ĐBCLGD từ T5/2011 - T10/2018
PGS,TS. Hoàng Văn Thành
3 ThS. Hoàng Thị Phi Yến
Giảng viên chính
Nguyên Phó Trưởng phòng KT&ĐBCLGD từ T6/2011 đến T3/2017
ThS. Hoàng Thị Phi Yến
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây