955/TB-ĐHTM

TB 955/TB-ĐHTM v/v rà soát, bổ sung hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi/ đề thi, ngân hàng đáp án câu hỏi thi/ đề thi và nội dung ôn tập thi các học phần năm học 2022-2023

Lượt xem:26 | lượt tải:16

280/QĐ-ĐHTM

Quyết định số 280/QĐ-ĐHTM ban hành Quy định chế độ làm việc của viên chức hành chính, người lao động Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:80 | lượt tải:34

283/QĐ-ĐHTM

Quyết định số 283/QĐ-ĐHTM ban hành Quy định về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên chính quy trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:88 | lượt tải:34

207/TB-ĐHTM

TB 207/TB-ĐHTM vv Tổ chức thi kết thúc học phần HKII năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến

Lượt xem:100 | lượt tải:50

62/QĐ-ĐHTM

Quyết định số 62/QĐ-ĐHTM ngày 12 tháng 01 năm 2022 về việc ban hành Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:85 | lượt tải:43

63/QĐ-ĐHTM

Quyết định số 63/QĐ-ĐHTM ngày 12 tháng 01 năm 2022 về việc ban hành Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trongTrường Đại học Thương mại

Lượt xem:75 | lượt tải:53

1469/TB-ĐHTM

TB 1469 v/v điều chỉnh một số nội dung trong công tác khảo thí học phần theo hình thức trực tuyến HKI 2021-2022

Lượt xem:164 | lượt tải:79

1991/QĐ

Quyết định số 1991/QĐ ĐHTM ngày 23 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành chiến lược đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:69 | lượt tải:37

1707/QĐ-ĐHTM

Quyết định số 1707/QĐ-ĐHTM vv sửa đổi một số nội dung trong Quy định đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường ĐHTM

Lượt xem:190 | lượt tải:59

MD01

Mẫu Giấy cam đoan dành cho SV/HV thiếu thủ tục dự thi

Lượt xem:147 | lượt tải:55
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây