Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2022
Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2022 Thông báo Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2022 29/12/2023
Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021
Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021 Thông báo Báo cáo tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2021 29/12/2022
Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 05 chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại
Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 05 chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại Thông báo Sáng ngày 22/4/2022, Trường Đại học Thương mại đã long trọng tổ chức “Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đối với 05 chương trình đào tạo (CTĐT) Trường Đại học Thương mại: Chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học ngành Kinh tế, ngành Luật kinh tế, ngành Thương mại điện tử, ngành Hệ thống thông tin quản lý, ngành Quản trị nhân lực. 22/04/2022
Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo Trường Đại học Thương mại 14/12/2021
Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo Trường Đại học Thương mại 14/12/2021 Thông báo Sau 05 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khách quan và minh bạch, sáng ngày 14/12/2021, Đoàn đánh giá ngoài, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) và Trường Đại học Thương mại đã tổ chức chương trình bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo trực tiếp tại Hội trường H3 và trực tuyến qua TRANS. 14/12/2021
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học Trường Đại học Thương mại
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học Trường Đại học Thương mại Thông báo Sáng ngày 10/12/2021, tại Hội trường H1 Trường Đại học Thương mại đã diễn ra chương trình khai mạc, khảo sát chính thức, đánh giá chất lượng 05 Chương trình đào tạo chính quy – trình độ đại học ngành Kinh tế, Luật kinh tế, Thương mại điện tử, Hệ thống thông tin kinh tế, Quản trị nhân lực do Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện. 10/12/2021