Tin tức Khảo thí

Tập huấn “Kiểm tra đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực”
Tập huấn “Kiểm tra đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực” Tin hoạt động Ngày 05/12/2023, Trường Đại học Thương mại đã tổ chức chương trình Tập huấn “Kiểm tra đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực”. 06/12/2023
Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022(L8)
Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022(L8) Tin hoạt động Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm học 2021-2022(L8) 22/11/2022
Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2021-2022 (L7)
Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2021-2022 (L7) Tin hoạt động Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2021-2022 (L7) 22/06/2022
Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm 2021 -2022 ( Lần 6)
Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm 2021 -2022 ( Lần 6) Tin hoạt động Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm 2021 -2022 ( Lần 6) 15/06/2022
Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm 2021 -2022 ( Lần 5)
Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm 2021 -2022 ( Lần 5) Tin hoạt động Thông báo kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ II năm 2021 -2022 ( Lần 5) 10/06/2022