955/TB-ĐHTM

TB 955/TB-ĐHTM v/v rà soát, bổ sung hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi/ đề thi, ngân hàng đáp án câu hỏi thi/ đề thi và nội dung ôn tập thi các học phần năm học 2022-2023

Lượt xem:7 | lượt tải:3

280/QĐ-ĐHTM

Quyết định số 280/QĐ-ĐHTM ban hành Quy định chế độ làm việc của viên chức hành chính, người lao động Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:63 | lượt tải:29

283/QĐ-ĐHTM

Quyết định số 283/QĐ-ĐHTM ban hành Quy định về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên chính quy trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:68 | lượt tải:28

207/TB-ĐHTM

TB 207/TB-ĐHTM vv Tổ chức thi kết thúc học phần HKII năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến

Lượt xem:81 | lượt tải:41

62/QĐ-ĐHTM

Quyết định số 62/QĐ-ĐHTM ngày 12 tháng 01 năm 2022 về việc ban hành Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:67 | lượt tải:34

63/QĐ-ĐHTM

Quyết định số 63/QĐ-ĐHTM ngày 12 tháng 01 năm 2022 về việc ban hành Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trongTrường Đại học Thương mại

Lượt xem:63 | lượt tải:42

1469/TB-ĐHTM

TB 1469 v/v điều chỉnh một số nội dung trong công tác khảo thí học phần theo hình thức trực tuyến HKI 2021-2022

Lượt xem:145 | lượt tải:72

1991/QĐ

Quyết định số 1991/QĐ ĐHTM ngày 23 tháng 12 năm 2021 về việc ban hành chiến lược đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại

Lượt xem:56 | lượt tải:30

1707/QĐ-ĐHTM

Quyết định số 1707/QĐ-ĐHTM vv sửa đổi một số nội dung trong Quy định đào tạo và khảo thí các học phần Giáo dục thể chất của Trường ĐHTM

Lượt xem:167 | lượt tải:55

MD01

Mẫu Giấy cam đoan dành cho SV/HV thiếu thủ tục dự thi

Lượt xem:126 | lượt tải:47
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây