Quay trở lại danh sách
Tin tức - Sự kiện

Đại hội Công đoàn Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục khóa XXVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

13/12/2022
Đại hội Công đoàn Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục khóa XXVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện Kế hoạch số 73/KH-CĐ, ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Công đoàn Trường Đại học Thương mại về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp Trường Đại học Thương mại lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, được sự đồng ý của Ban Chấp hành Công đoàn Trường, vào 7h30 ngày 12/12/2022 tại Phòng họp số 1 nhà I, Công đoàn Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa XXVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội Công đoàn Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục khóa XXVII, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của công đoàn Phòng trong nhiệm kỳ vừa qua và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong trong nhiệm kỳ tới, đồng thời bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Phòng để lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có PGS,TS. Lê Thị Kim Nhung - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường cùng các đồng chí Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn và toàn thể đoàn viên công đoàn Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

 

Sau các bước bầu Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội; thông qua quy chế, chương trình Đại hội; báo cáo số lượng và tư cách đoàn viên dự Đại hội; Đại hội đã lắng nghe và thảo luận Báo cáo tổng kết khóa XXVI, nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng công tác khóa XXVII, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn Phòng; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Phòng; thảo luận Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Trường khóa XXVI nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn Trường khóa XXVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Phòng nhiệm kỳ mới với 03 đồng chí: đ/c Đặng Thị Hải Hằng; đ/c Phạm Thị Thanh Bình và đ/c Trần Thị Quỳnh Hoa; Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Trường; giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 

Phát biểu tại Đại hội, PGS,TS. Lê Thị Kim Nhung - Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ghi nhận các thành tích Công đoàn Phòng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, và chỉ ra phương hướng và nhiệm vụ của công đoàn Phòng trong thời gian tới.

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS Nguyễn Đức Nhuận – Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã ghi nhận và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới BCH Công đoàn Phòng nhiệm kỳ 2017-2022 đã đồng hành cùng Chính quyền đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đồng thời đồng chí cũng tin tưởng và mong rằng BCH Công đoàn khoa nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục phát huy và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới, là chỗ dựa vững chắc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, người lao động. 

 

Đại hội Với tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu thống nhất biểu quyết.